Strona główna

Na tej stronie umieszczono wszelkie informacje potrzebne do założenia Stowarzyszenia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, zgodnie z ustawą o ROD z dnia 13 grudnia 2013.

Zamieszczone zostały przykłady dokumentów, wzory dokumentów, adresy sądów i wiele innych przydatnych praktycznych informacji

Strona jest tworzona na podstawie doświadczeń własnych jej autora, a także osób korzystających z poradnika.

 


Bardzo proszę o informację od wszystkich o tym czy komuś udało się przeprowadzić proces secesji.

Z POWODU RÓŻNEJ INTERPRETACJI SĄDÓW ODNOŚNIE TYCH SAMYCH DOKUMENTÓW BARDZO PROSZĘ O ZGŁASZANIE MI WSZELKICH UWAG SĄDÓW ODNOŚNIE SKŁADANEJ DOKUMENTACJI, TAK ABY MOŻNA BYŁO STWORZYĆ JAK NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE DOKUMENTY.


17 kwiecień 2015 - Strona cały czas funkcjonuje. Działamy wielotorowo ;-)

16 lipiec 2014 - kilka aktualizacji w kolejności działań, zmiany podyktowane różnymi interpretacjami sądów odnośnie procesu rejestracji i sposobu wypełnienia dokumentów. Interpretacje te są diametralnie różne, to co w jednych sądach jest akceptowalne, w innych nie jest przyjmowane, jak również to co jedne sądy wymagają inne wprost przeciwnie.

9 maj 2014 - w dziale wzory dokumentów zamieściłem projekt regulaminu, - proszę o uwagi na forum.

16 kwiecień 2014 - w sądzie ścieżka "kolejność działań" została zatwierdzona, tak samo jak wzory dokumentów, także od strony formalnej jest już pewność że wszystko jest jak należy. (Dotyczy sądu w Olsztynie! sądy są niezawisłe i te same dokumenty w dwóch różnych sądach mogą być różnie przyjęte) Zostało jeszcze tylko zatwierdzenie Statutu... a to potrwa ok 3 tygodni, z powodu świąt może się lekko przedłużyć.

01 kwiecień 2014 - nowa zakładka - Ustawa o ROD w której jest zamieszczona ustawa z autorskimi tytułami artykułów i komentarzami.

01 marzec 2014 Bardzo ważna informacja - do ogrodów które planują zebranie z tematem secesyjnym - nie czekajcie z nim do września!!! Dlaczego? Dlatego że proces rejestracji w sądzie może się przedłużać i jeżeli nie uzyska nowe stowarzyszenie wpisu do KRS przed 31 grudnia 2014 bedzie musiało wpłacić składkę do pzd za następny - 2015 rok!!

(podstawa prawna - art. 73 ust.3 i ust.4 uROD) 

07 luty 2014 W dziale Wypełnione wzory dokumentów zamieściłem wersję roboczą Nowego statutu. Proszę o zgłaszanie ew.uwag do niego poprzez forum.

23 styczeń 2014 - zaktualizowałem dział  "kolejność działań", teraz jest dostosowany do nowej ustawy

 

9 stycznia 2014 - Ustawa została opublikowana w dzienniku ustaw z kilkudniowym opóźnieniem - okres vacatio legis dla ustaw wynosi 14 dni, dzień opublikowania nie zalicza się do tego okresu, czyli teoretycznie ustawa wejdzie w życie 21 stycznia...A to rodzi pewne konsekwencje i niejasności, czekamy na interpretację prawników.

 

Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

 

18 grudnia - Prezydent RP  podpisał ustawę...

16 grudnia - przekazano ustawę do podpisu Prezydentowi

13 grudnia - na posiedzeniu Sejmu przyjęto w głosowaniach poprawki Senackie

12 grudnia - Komisje sejmowe, które zajmowały się ustawą przyjęły poprawki Senatu sprawozdanie komisji sejmowych

12 grudnia - Senat podjął uchwałę o wprowadzeniu 4 poprawek do ustawy i przekazaniu jej z powrotem do Sejmu link do uchwały Senatu

11 grudnia - Komisje senackie przyjmują poprawki - i rekomendują Senatowi przyjęcie ustawy z tymi 4 poprawkami.

11 grudnia - Na posiedzeniu Senatu zgłoszono 4 poprawki, ustawa wraca do komisji senackich link do poprawek

3 grudnia godzina 15 - Senackie komisje: Gospodarki Narodowej oraz  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państowej rozpatrywały ustawę o ogrodach działkowych przekazaną przez Sejm - - zarekomendowały Senatowi przyjęcie bez poprawek

22 listopada - SEJM przyjął w 3 czytaniu ustawę o ogrodach działkowych głosowało 443 posłów za było 441, 2 przeciw, --> nowa ustawa o ROD

20 listopada - w tym dniu odbędzie się 2 czytanie - rozpoczęło się ok 14:30-->transmisja

na godzinę 20 zaplanowano posiedzenie połączonych komisji w sprawie przedyskutowania poprawek.

Najprawdopodobniej ustawa będzie wyglądała nastepująco -projekt ustawy do II czytania

19 listopada - po miesięcznej przerwie spotkanie połączonych komisji godzina 18:00 ->transmisja

18 października - "urobek" z prac komisji  plik pdf

10 października godzina 8:00 i 14:00 - posiedzenie połączone obydwu komisji - zatwierdzono sprawozdanie podkomosji odnośnie art 4-80 (z wyjątkiem art 30 - dotyczącego uwłaszczenia - komisja ma do niego powrócić w ciągu najbliżsych 2 tygodni). Dzień wcześniej odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z szefemklubu parlamentarnego PO na którym to PZD przekonało PO do poparcia swoich poprawek, które zostały odrzucone w większości na posiedzeniach podkomisji. Dzięki temu spotkaniu prawie wszystkie poprawki zgłoszone przez KIU zostały zatwierdzone.

9 października godzina 19:00 - posiedzenie połączone obydwu komisji - zatwierdzono sprawozdanie podkomosji odnośnie art 1-3 (przerwano posiedzenie z powodu awarii sprzętu do liczenie głosów)

25 września godzina 19:00 - posiedzenie podkomisji - zostało zatwierdzone - drugie sprawozdanie podkomisji

24 wrzesnia godzina 18:00 - posiedzenie podkomisji - przedyskutowano poprawki które złożył KIU do art. od 2 do 42, podkomisja zaakceptowała tylko kilka z nich.

12 września godzina 8:00 - posiedzenie podkomisji - odwołane (skończono pracę w dniu wczorajszym)

11 września godzina 19:00 - posiedzenie podkomisji - przedyskutowano poprawki do art od 15 do końca. Podobnie jak wczoraj KIU, wraz ze wszystkimi członkami PZD, jak również posłami opozycji (pozostało 7 z PO i 1 z ID) opuściło salę.

10 września godzina 11:00 - posiedzenie podkomisji - przedyskutowano poprawki złożone przez ministerstwa i BAS do art. 1-15. Komitet Inicjatywy Obywatelskiej opuścił salę po tym jak stwierdzono że nie będą dyskutowane ich poprawkie do poprawek...

28 sierpnia: Posiedzenie trwało ok 20 minut i skierowano projekt do ponownych prac w podkomisji nadzwyczajnej (28 głosów za - głównie PO 27 przeciw jeden wstrzymujacy). Podkomisja zostanie poszerzona o jedną osobę. Zgodnie z zasadą parytetów każdy klub sejmowy musi mieć swojego przedstawiciela w podkomisjach, w trakcie prac podkomisji jeden z posłów zmienił barwy klubowe (dokładniej założone zostało nowe koło parlamentarne Inicjatywa Dialogu) przez co, Ruch Palikota nie miał swojego przedstawiciela w podkomisji. W związku z tym układ sił w podkomisji może ulec zmianie.

28 sierpień godz. 13 - wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury i Kommisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Znów troszkę matematyki.

Komisja Infrastruktury - liczba posłów: 42

podział wg ugrupowań:

PO 17,PiS 12, RP 4, SLD ID PSL SP po 2, niezrzeszony 1

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - liczba posłów: 29

podział wg ugrupowań:

PO 13, PiS 9,SLD RP PSL po 2, SP 1

Łącznie

PO 30(42%), PiS 21(29,5%),RP 6(8,5%), SLD 4(5,5%), PSL 4(5,5%), SP 3(4%), ID 2(2%), niezrz. 1(1%)

Sprawozdanie zostało przegłosowane głosami PO i SP, w komisjach te dwa ugrupowania nie mają większości (46%), więc są jeszcze szanse na jakieś zmiany...

Niestety na tą chwilę zaplanowene jest tylko jedno posiedzenie, czy posłowie dadzą radę na nim zatwierdzić sprawozdanie i przekazać je do drugiego czytania??

Czekamy teraz na spotkanie wspólne obydwu komisji, na którym zatwierdzą one sprawozdanie swojej podkomisji i wtedy będzie możliwe przedstawienie projektu do drugiego czytania w sejmie. Najbliższe posiedzenia sejmu są w dniach 27-30 sierpnia, miejmy nadzieję że komisje zmobilizują się wcześniej i na tym 47 posiedzeniu sejmu poseł sprawozdawca (Pani Krystyna Sibińska) będzie mogła przedstawić projekt do drugiego czytania, aby tak się stało, zgodnie z regulaminem sejmu, (art 44 pkt3 RS) komisje musiałyby sprawozdanie mieć gotowe najpóżniej 23 sierpnia. Oby im się ta sztuka udała.

30 lipiec - podkomisja opublikowała sprawozdanie ze swoich prac - zatwierdzony przez podkomisję projekt ustawy.

 

26 lipiec podkomisja rozpatrzyła/przedyskutowała artykuły 56-77 -  link i przyjęła sprawozdanie

23 lipiec podkomisja rozpatrzyła/przedyskutowała artykuły 28-56 link cz1  link cz2

22 lipiec - podkomisja rozpatrzyła/przedyskutowała artykuły 10-28  link do obrad z 22 lipca

19 lipiec - podkomisja rozpatrzyła/przedyskutowała artykuły 1-9 link do obrad z 19 lipca

 

17 lipiec godzina 8:15 (link do obrad)- na spotkaniu został zmieniony przewodniczący - nowym jest Krystyna Sibińskageneralnie założenie jest takie aby skończyć pracę podkomisji sprawozdaniem - do końca lipca. Ustalono następujący harmonogram prac:

  1. 18 lipiec do godz. 12:00 wszystkie kluby mają czas na pisemne złożenie propozycji poprawek do projektu obywatelskiego, jak również własnych (???)
  2. 19 lipiec w godz.8:15 - 14:00 dyskusja nad złożonymi dzień wcześniej propozycjami poprawek
  3. 22 lipiec godz. 16 - "do oporu" - dyskusja
  4. 23 lipiec w godz 10-16 - dyskusja
  5. 26 lipiec - po głosowaniach (ok godz. 11:30) i "do oporu"   

Tym razem zaplanowano 3-dniową sesję, 17-19 lipca codziennie o 8:15. Może tym razem się uda...

8 lipiec godzina 11 i 9 lipca godzina 8:30 dwudniowa sesja podkomisji ogrodowej - niestety ale bez podania przyczyny posiedzenia te zostały odwołane,prawdopodobnie ma to związek z wnioskiem PO o odwołanie przewodniczącego.

18 czerwiec - podkomisja (jednogłośnie) jako projekt wiodący wybrała projekt obywatelski

 

18 czerwiec 2013 godzina 10 - następne spotkanie komisji. Prace chyba zaczynają przyśpieszać...

 

11 czerwiec 2013 godzina 11- posiedzenie wyjazdowe Podkomisji Nadzwyczajnej ds. nowej ustawy o ogrodach działkowych. Spotkanie odbędzie się w Domu Działkowca ROD Rakowiec. Uzupełniono prezydium o przedstawicieli każdego ugrupowania. Spotkanie nie było transmitowane przez tvparlament.

 

22 maja 2013 - Komisja Skarbu państwa pozytywnie zaopiniowała wszystkie 4 projektym czekamy jeszcze na opinię Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

10 maja 2013 - powołano 15 osobową (skład w punkcie 8) podkomisję specjalną do prac nad projektami ustaw. Czekamy na jej pierwsze posiedzenie

 

09 maja 2013 Posiedzenie obydwu komisji trwało 17 minut... Zdecydowano o tym iż zostanie powołana specjalna podkomisja do prac na projektami. W składzie podkomisji nadzwyczajnej będzie 15 posłów: PO - 7, PiS - 4, PSL, SP, SLD, RP - po 1. W związku z tym, iż poszczególne kluby w swoich aktualnych składach komisji nie mają odpowiednich osób (np. brak w składach posła Dery - SP), został przyjęty wniosek o przeniesienie wspólnego posiedzenia obu komisji na 10 maja na godzinę 10 - w trakcie posiedzenia komisji Infrastruktury - po to aby umożliwić klubom dokonanie wcześniej zmiany swoich przedstawicieli w komisjach.

9 maja godzina 8:30 - wspólne posiedzenie obydwu komisji, dedykowane sprawie nowej ustawy o ogrodach działkowych. -->link

Po głosowaniach wszystkie 4 projekty zostały skierowane do prac w 2 komisjach: Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Na razie znany jest termin spotkania komisji infrastruktury - 8 maja 2013, jednakże nie wiadomo czy na tym posiedzeniu ta komisja będzie się zajmowała projektami ustaw o ogrodach działkowych.

 

W dniu 19 kwietnia w godzinach 13 - 17 odbędą się głosowania w sprawie skierowania do komisji, lub odrzucenia projektów ustaw. - punkty od 6 do 9

 

Pod poniższymi linkami można obejrzeć na żywo obrady sejmu

tvpparlament

transmisje archiwalne

 

16 kwiecień 2013

Nowe informacje w dziale Wokół projektów ustawy

Dodatkowe informacje